מזנונים

מזנון שאבי-שיק עם טופ אפור בהיר
מזנון שאבי-שיק עם טופ אפור בהיר

205/80

מזנון שאבי-שיק עם טופ טבעי
מזנון שאבי-שיק עם טופ טבעי

205/80

מזנון שאבי-שיק עם טופ אפור בהיר
מזנון שאבי-שיק עם טופ אפור בהיר

+ מדפים

מזנון שאבי-שיק עם טופ טבעי
מזנון שאבי-שיק עם טופ טבעי

+ מדפים

מזנון חום 200/90
מזנון חום 200/90

+ מדפים

מזנון חום 200/90
מזנון חום 200/90

+ גגון

מזנון חום 200/90
מזנון חום 200/90

200/90

מזנון לבן 200/80
מזנון לבן 200/80
מזנון לבן
מזנון לבן

+ גגון

בר משקאות לבן 200/60
בר משקאות לבן 200/60

גובה 110, כולל שלוחן עבודה

מזנון שחור 200/80
מזנון שחור 200/80
בר משקאות שחור 200/60
בר משקאות שחור 200/60

גובה 110, כולל שלוחן עבודה

תאורה לדוכן
תאורה לדוכן

קטלוג מוצרים