צילינדרים - גבוהים

צילינדר שקוף - #124
צילינדר שקוף - #124

מידות: גובה 18 ,קוטר 9

press to zoom
צילינדר שקוף - #125
צילינדר שקוף - #125

מידות: גובה 20 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #126
צילינדר שקוף - #126

מידות: גובה 25 ,קוטר 9

press to zoom
צילינדר שקוף - #127
צילינדר שקוף - #127

מידות: גובה 30 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #128
צילינדר שקוף - #128

מידות: גובה 28 ,קוטר 8

press to zoom
צילינדר שקוף - #129
צילינדר שקוף - #129

מידות: גובה 40 ,קוטר 15

press to zoom
צילינדר שקוף - #130
צילינדר שקוף - #130

מידות: גובה 40 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #131
צילינדר שקוף - #131

מידות: גובה 50 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #132
צילינדר שקוף - #132

מידות: גובה 25 ,קוטר 12

press to zoom
צילינדר שקוף - #135
צילינדר שקוף - #135

מידות: גובה 13 ,קוטר 13

press to zoom
צילינדר שקוף - #136
צילינדר שקוף - #136

מידות: גובה 20 ,קוטר 15

press to zoom
צילינדר שקוף - #137
צילינדר שקוף - #137

מידות: גובה 17 ,קוטר 12

press to zoom
צילינדר שקוף - #138
צילינדר שקוף - #138

מידות: גובה 30 ,קוטר 12

press to zoom
צילינדר רגל נמוכה שקוף - #139
צילינדר רגל נמוכה שקוף - #139

מידות: גובה 19 ,קוטר 13

press to zoom
צילינדר רגל נמוכה שקוף - #140
צילינדר רגל נמוכה שקוף - #140

מידות: גובה 17 ,קוטר 15

press to zoom
מרובע שקוף - #141
מרובע שקוף - #141

מידות: גובה 50 ,רוחב 10/10

press to zoom
מבחנה שקופה - #142
מבחנה שקופה - #142

מידות: גובה 40 ,קוטר 5

press to zoom
מבחנה שקופה - #143
מבחנה שקופה - #143

מידות: גובה 50 ,קוטר 5

press to zoom
צילינדר צר שקוף - #144
צילינדר צר שקוף - #144

מידות: גובה 18 ,קוטר 5

press to zoom
צילינדר צר שקוף - #145
צילינדר צר שקוף - #145

מידות: גובה 25 ,קוטר 5

press to zoom
צילינדר צר שקוף - #146
צילינדר צר שקוף - #146

מידות: גובה 30 ,קוטר 5

press to zoom
צילינדר שקוף - #147
צילינדר שקוף - #147

מידות: גובה 70 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #148
צילינדר שקוף - #148

מידות: גובה 80 ,קוטר 10

press to zoom
צילינדר שקוף - #149
צילינדר שקוף - #149

מידות: גובה 50 ,קוטר 15

press to zoom
צילינדר שקוף - #150
צילינדר שקוף - #150

מידות: גובה 60 ,קוטר 15

press to zoom
צילינדר שקוף - #151
צילינדר שקוף - #151

מידות: גובה 80 ,קוטר 18

press to zoom
צילינדר שקוף - #152
צילינדר שקוף - #152

מידות: גובה 50 ,קוטר 6

press to zoom
צילינדר רגל פיל שקוף - #153
צילינדר רגל פיל שקוף - #153

מידות: גובה 60 ,קוטר 6

press to zoom
צילינדר רגל פיל שקוף - #154
צילינדר רגל פיל שקוף - #154

מידות: גובה 70 ,קוטר 7

press to zoom
צילינדר רגל פיל שקוף - #155
צילינדר רגל פיל שקוף - #155

מידות: גובה 80 ,קוטר 7

press to zoom